1. Եկէ՛ք ծանօթանանք հեղինակին

Ես եմ ամենէն ուշժովը վերադառնալ գիրքին բուն էջը Մարիօ Ռամոս Չի-Եուան Չէն Ահա թէ իր անունը չինարէնով ինչպէս կը գրուի։ 陳致元 Չի-Եուան Չէն ծնած է 1975-ին Թայուանի Փինկթունկ գաւառին մէջ: Երեք անգամ «Ձին-Եի» պատկերազարդ գիրքերու մրցանակին արժանացած է։ 1997-ին «Հաւկիթ գնելու ճամբուն վրայ» 13րդ «Ձին-Եի» մանկականգրականութեան առաջնութեան մրցանակը  ստացած է  ստեղծագործականպատկերազարդ գիրքերու մարզին մէջ։ Յանձնախումբին […]

1. Եկէ՛ք ծանօթանանք հեղինակին

Ես եմ ամենէն ուշժովը վերադառնալ գիրքին բուն էջը Մարիօ Ռամոս Չի-Եուան Չէն Ահա թէ իր անունը չինարէնով ինչպէս կը գրուի։ 陳致元 Չի-Եուան Չէն ծնած է 1975-ին Թայուանի Փինկթունկ գաւառին մէջ: Երեք անգամ «Ձին-Եի» պատկերազարդ գիրքերու մրցանակին արժանացած է։ 1997-ին «Հաւկիթ գնելու ճամբուն վրայ» 13րդ «Ձին-Եի» մանկականգրականութեան առաջնութեան մրցանակը  ստացած է  ստեղծագործականպատկերազարդ գիրքերու մարզին մէջ։ Յանձնախումբին […]

1. Եկէ՛ք ծանօթանանք հեղինակին

Ես եմ ամենէն ուշժովը վերադառնալ գիրքին բուն էջը Մարիօ Ռամոս Չի-Եուան Չէն Ահա թէ իր անունը չինարէնով ինչպէս կը գրուի։ 陳致元 Չի-Եուան Չէն ծնած է 1975-ին Թայուանի Փինկթունկ գաւառին մէջ: Երեք անգամ «Ձին-Եի» պատկերազարդ գիրքերու մրցանակին արժանացած է։ 1997-ին «Հաւկիթ գնելու ճամբուն վրայ» 13րդ «Ձին-Եի» մանկականգրականութեան առաջնութեան մրցանակը  ստացած է  ստեղծագործականպատկերազարդ գիրքերու մարզին մէջ։ Յանձնախումբին […]

1. Եկէ՛ք ծանօթանանք հեղինակին

Ես եմ ամենէն ուշժովը վերադառնալ գիրքին բուն էջը Մարիօ Ռամոս Չի-Եուան Չէն Ահա թէ իր անունը չինարէնով ինչպէս կը գրուի։ 陳致元 Չի-Եուան Չէն ծնած է 1975-ին Թայուանի Փինկթունկ գաւառին մէջ: Երեք անգամ «Ձին-Եի» պատկերազարդ գիրքերու մրցանակին արժանացած է։ 1997-ին «Հաւկիթ գնելու ճամբուն վրայ» 13րդ «Ձին-Եի» մանկականգրականութեան առաջնութեան մրցանակը  ստացած է  ստեղծագործականպատկերազարդ գիրքերու մարզին մէջ։ Յանձնախումբին […]

1. Եկէ՛ք ծանօթանանք հեղինակին

Ես եմ ամենէն ուշժովը վերադառնալ գիրքին բուն էջը Մարիօ Ռամոս (1958–2012) «Ինծի համար, Պատմութիւն մը պատկերներով արտայայտելը ամենահետաքրական բանն է: Մատիտով եւ թուղթով ամէն բան կարելի է ստեղծել՝ նոյնիսկ կախարդանք»։«Ծնած եմ 1958-ին Պրիւքսէլ: Մայրս Պելճիքացի էր իսկ հայրս՝ Փորթուկալցի»: «Մանկութեանս ընթացքին, անտառին ծայրը գտնուող մեծ մօրս տուն այցելութիւնները փոխարինուեցան Փորթուկալեան արեւոտ արձակուրդներով »։ «Բոլոր մանուկներուն նման, […]

1. Եկէ՛ք ծանօթանանք հեղինակին

Մինչ մազերս կ՚երկննային վերադառնալ գիրքին բուն էջը Իզապէլ Մինեոս Մարթինս հեղինակ «Բառե՜ր,բառե՜ր…Մենք ի՞նչ կրնանք ընել բառերով եւ բառերը ի՞նչ կրնան ընել մեզի»: Իզապէլ ծնած է Լիզպոն, 1974-ին։ Ան միշտ սիրած է տարբեր տեսակի պատմութիւններ կարդալ եւ իր մեծ հայրն ու մեծ մայրը, դրացիները եւ ընկերները լսել: Ան աւարտած է Լիզպոնի Գեղարուեստի Բարձրագոյն Գոլէճի Հաղորդակցութեան Ձեւաւորումի […]