4. Ամենէն կարեւոր հարցումը

1. Զգացումները իրականութիւն չեն

2. Աշխարհը՝ Քրիսթոֆըրին աչքէն

3. Աւրուած հեռաձայնը

4. Շուրջիններս հասկնալ

5. Երկու իրականութիւն, մէկ սուտ

6. Մէկ աշխարհ, բազմաթիւ ըմբռնումներ