Զարդիս – Ստեղծարար գրագիտութիւն

2. Եկէ՛ք տեղեկանանք յարերգութեան մասին

1. Ի՞նչ է յարերգութիւնը

2. Գովազդի յարերգութիւն մը ստեղծենք

3. Պտոյտ մը պատկերասրահին մէջ

4. Երգի յարերգութիւն մը ստեղծենք