Զարդիս – Ստեղծարար գրագիտութիւն

3. Ընթերցողներու եւ հեղինակներու աշխատանոց

1. Բարե՛ւ, ես ձեր նոր գիրքն եմ

2. Ե՛ս եմ ամենէն ուժովը՝ Մտածենք-հարցնենք-կիսուինք

4. Երկրորդէն մինչեւ չորրորդ դասարան – Ընթերցողներու աշխատանոց – օրագիր

5. Աղիւսակ – Եկէ՛ք արտայայտենք – Ե՛ս եմ ամենէն ուժովը

7. Գիրքի որմազդ – Պտոյտ մը պատկերասրահին մէջ

8. Ընթերցողներու եւ հեղինակներու օրագիր – Աղիւսակ