Զարդիս – Ստեղծարար գրագիտութիւն

7. Եկէ՛ք ստեղծագործենք

1. Եկէ՛ք չինարէն գրենք

2. Հ-ա-ւ-կ-ի-թ-ն-ե-ր՝ Կը ստեղծենք տառերը – Վարժութիւններու կայարաններ