Զարդիս – Ստեղծարար գրագիտութիւն

5. Հեղինակներու աշխատանոց

1. Չորրորդէն մինչեւ վեցերորդ դասարան – Հեղինակներու օրագիր

2. Հեղինակներու թատրոն – Բեմագրութիւն մը ինչպէ՞ս կը գրուի

3. Հեղինակներու թատրոն – Մէկ արարով բեմադրութիւն

4. Հեղինակներու թատրոն – Մէկ արարով բեմադրութիւն – Աղիւսակ