Զարդիս – Ստեղծարար գրագիտութիւն

6. Եկէ՛ք ստեղծագործենք

1. Առաջին աշխարհամարտի քարոզչութիւն – օր 1

2. Առաջին աշխարհամարտի քարոզչութիւն – օր 2

3. Առաջին աշխարհամարտի քարոզչութիւն – օր 3