Զարդիս – Ստեղծարար գրագիտութիւն

5. Ամենէն կարեւոր հարցումը

1. Դէպի երեւակայութիւն՝ Կախարդական պղպջակներ կը ստեղծեմ

2. Ահա թէ ի՛նչ տեսայ միտքիս մէջ

3. Իրակա՞ն, թէ՞ երեւակայական

4. Եկէ՛ք արտայայտենք – Հաւկիթ գնելու ճամբուս վրայ

5. Աղիւսակ – Եկէ՛ք արտայայտենք – Հաւկիթ գնելու ճամբուս վրայ